Ärendehantering

Omicron har erfarenhet från olika typer av system för ärendehantering.

Omicron har byggt och driftsatt ett flertal olika system både till myndigheter och företag. 

Vid utveckling använder vi ofta olika grafiska verktyg för att snabba upp processutvecklingen. Vi föredrar att arbeta nära kunden på ett agilt arbetssätt. 

Resultatet är oftast ett webb-baserat ärendehanteringssystem.

Vi använder verktyg från bl a Jboss, Activiti och Microsoft

För att få ett väl strukturerat ärendehanderingssystem krävs koppling till ett arkivsystem, ECM. Vi har byggt system bl a med Alfresco.

Aktuellt