Digitalisering, Arkiv och Ärendehantering

Att införa digitalisering fullt ut både inom företag och förvaltning innebär stora möjligheter att göra betydligt mer information tillgänglig. Det ger också möjligheter till kraftigt rationalisering och förbättring av processer. Samtidigt ställer det helt nya krav på våra IT-system. Omicrons erfarenhet av stora datamängder och nya metoder att bygga moderna databaser är nyckelfaktorer för att åstadkomma detta. Vårt stora kunnande inom verksamhetsutveckling gör också att vi kan använda digitalisering effektivt för processutveckling.

De senaste åren har Omicron arbetat med olika typer av system för arkiv och ärendehantering. Vi har byggt och driftsatt ett flertal olika system både till myndigheter och företag. Som bas för vår utveckling använder vi system från Microsoft, Alfresco och Activiti.

Vi har också erfarenhet av en stor mängd databaser till exempel SQL Server, MongoDB, MySQL och MariaDB.

Vi föredrar att arbeta nära kunden på ett agilt arbetssätt. 

Resultatet är oftast ett webbaserat system.

Aktuellt