Big data

Omicron utecklar lösningar med Hadoop / MapReduce / HBase / Hive

Under de senaste året har Omicron utvecklat system baserade på Hadoop från Apache. Omicron har byggt system som fungerar med mycket stora datamängder (>> många terabyte). 

I olika prestandatester har databaser med upp till en miljard rader testats.Vi kan dela med oss av mycket intressanta erfarenheter runt detta.

Omicron har också deltagit i projekt där vi integrerat Pentaho med Hadoop. I dessa har Pentaho används för att skapa  MapReduce jobb och visualisera data.

Aktuellt