Business Intelligence

Affärsanalys, Informationsanalys eller Business Intelligence är en viktig komponent för företags och organisationers uppföljning, mätning och planering. Omicron har stor erfarenhet av Business Intelligence-projekt.

Varför Affärsanalys - "Business Intelligence"?

Vi kan hjälpa er med:

  • Mätning - se hur tex olika mål uppfylls (KPI'er)
  • Analys - hitta avvikelser, trender etc interaktivt
  • Rapportering - ta fram strategisk data i form av tabeller och diagram
  • Samarbetsplattform - visa och sprida information
  • Kunskapsbank - visa och identifiera erfarenheter
  • Prediktering - vad händer imorgon, nästa år...
  • Data Mining - hitta samband

Varför BI-arkitektur?

 Att ha en BI-arkitekt i ett BI-projekt är en viktig komponent för att få ett lyckat resultat oavsett vilken teknik du använder dig av. En BI-arkitekt ser till att den tekniska lösningen speglar verksamhetens krav, beslutsprocess och mål. 

Partners:

Omicron arbetetar bl a med Affärsanalys-plattformen Pentaho, Microsoft SSAS, SSRS m fl. Mer info här.

Mer info, kontakta Kenneth Wrife, 08-793 09 00 eller ken[at]omicron.se

Aktuellt