Historik

1981 Omicron Ceti bildas. Företagets verksamhet bestod av utbildningar men redan några månader efter verksamhetsstarten kom företaget att anlitas för flera olika konsultprojekt. Omicron har allt sedan dess haft konsultverksamheten som huvudinriktning.

 

 

1996: Omicron öppnar en av de första webb sidorna i Sverige.
 

 

Aktuellt