Inbyggda System

Från kravspecifikation till validering

Omicron har lång erfarenhet av utveckling av inbyggda system, bl a inom datakommunikation, fordon och medicinska instrument. Utvecklingsarbetet av produkterna innefattar både hårdvara och mjukvara. Vi arbetar med hela processen, från behovsanalys till leverans och underhåll.

Distribuerade system i fordon, järnväg, flygplan samt entreprenad- och skogsmaskiner
I mer än tio år har Omicron arbetat med avancerade system för kontroll (VCS - Vehicle Control Systems), felsökning och diagnostik i fordon (VIS - Vehicle Information Systems). Grundkrav som ställs på dylika system är:

  • Robusthet
  • Tillgänglighet
  • Tillförlitlighet

Höghastighetskommunikation i routrar och switchar
Omicron har följt utvecklingen inom datakommunikation sedan början av 1980-talet. Vi var bland de första företagen i Sverige med en egen hemsida. Vi har erfarenhet från de flesta protokollen inom områden såsom:

  • IP
  • CAN
  • TIPC

Analysinstrument för medicinska instrument och life science
Sedan 1983 har företaget genomfört uppdrag inom röntgen och instrument för "life science" Uppdrag som ställer stora krav på utvecklingsprocessen samt verifiering mot krav från FDA.

 

Några exempel på applikationer

Omicron har genomfört ett stort antal projekt inom området inbyggda system. Bland annat har vi medverkat vid framtagning av radarvarnare för flygplan på uppdrag av försvarsindustrin. Ett annat exempel är utveckling av routrar och switchar åt telekomföretag. Vi har även hanterat mindre projekt, t ex anpassning av betalterminaler för butikssystem

Aktuellt