Integration

Integration handlar om att få olika system att "tala" med varandra. Vanligen genom att data förflyttas från ett system till ett annat.

En vanlig tillämpling är attt hämta data ur en databas, förändra den och mata in data i en annan databas. Denna process kallas vanligen ETL, Extract Tranform Load.

Data lagras i ett Data Lager (Data Warehouse). Andra begrepp är Data Lake, Data Mart, Dimensional model, Data Vault, Unstructured warehouse etc.

Omicron har erfarenhet att bygga system baserade på Microsoft, Talent, Mule och Pentaho.

Aktuellt