PENTAHO BI OCH INTEGRATION

Pentaho är idag den ledande leverantören av Open Source Business Analytics.

Kontakta oss gärna så vi kan visa på hur vi på kort tid kan ge dig ett fullvärdigt Beslutstödsystem. Prova tex vår 72 timmars tjänst, där vi på tre dagar bygger ett fungerande BI-pilotsystem för ditt företag/organisation.

Mer info om Pentaho finner du på www.pentaho.com. Där kan du också ladda ner en 30 dagar fullt fungerande demo eller prova "Community" versionen.


Hör gärna av dig!    ken[at]omicron.se eller ring 08-7930927.

Du kan också gå med i vår Pentaho Meetup grupp.

Tusentals företag och organisationer runt om i världen använder Pentaho för att följa upp sin verksamhet och ta bättre beslut.

Pentaho Business Analytics innehåller:

  • Rapporter för verkliga användare

  • Dashboards med översikter och detaljer

  • Klicka för att skapa egna analyser

  • Dataintegration med många olika system

Omicron är officiell partner till Pentaho i Sverige, både som återförsäljare och integratör.

Varför Beslutsstöd - "Business Analytics"

Beslutsstöd har olika användningsområden:

  • Mätning - se hur tex olika mål uppfylls (KPI'er)
  • Analys - hitta avvikelser, trender etc interaktivt
  • Rapportering - ta fram strategisk data i form av tabeller och diagram
  • Samarbetsplattform - visa och sprida information
  • Kunskapsbank - visa och identifiera erfarenheter
Aktuellt