Produktutveckling

Omicron har lång erfarenhet av hela kretsloppet för utveckling och underhåll av IoT-system. Från utveckling av elektronik och mjukvara, till utveckling av de systemen som kopplar upp, samt sparar ned informationen från de uppkopplade produkterna. Business Intelligence och Big Data är ofta viktiga komponenter för att analysera informationen från IoT-enheter vilket Omicrons breda kompetens inom området lyfter produkten till nya höjder.

Standarder är något vi kontinuerligt jobbar mot. Som exempel kan nämnas ISO 13849, ISO 26262 och ISO 13766.
 

Aktuellt