Projektledning

Omicron har erfarna medarbetare som ansvarar för att projekten genomförs inom givna ramar med uppfyllda krav på kvalitet. Nedan ges exempel på olika typer av områden vi arbetar inom.

Produktutveckling av inbyggda system
Projektledning av såväl hård- som mjukvara, samt systemarbetet inklusive testledning. Ofta ingå också förberedelser för produktion och uppstart av serieproduktion.

Utveckling av IT-system
Här förekommer olika typer av projekt. Ibland innebär uppdraget att, utgående från en kravspecifaktion, leda utveckling, test och driftsättning. Dock har allt fler projekt utvecklats i en agil miljö, där förutsättningen för våra projektledare är att, i mycket nära samarbete med beställare och användare, utveckla systemet i etapper. På detta sätt anpassas hela tiden utveckling till att direkt kunna ta in nya krav.

Verksamhetsutveckling
Eftersom vi i många år arbetat nära våra kunder har vi stor erfarenhet av våra kunders verksamhetsprocesser, såväl i företag som hos offentlig förvaltning. Detta innebär att våra projektledare kan kombinera processutveckling med IT-utveckling av processtödjande verktyg och IT-system. Vi har också stor erfarenhet av SAFe.

Scrumledare
Vi har utbildade scrumledare som kan jobba i både stora och små projekt.
 

Aktuellt