Test och Verifiering

Med moderna verktyg bygger våra konsulter ditt TESTSYSTEM

Omicron arbetar med

  • Testledning:Leda och ansvara för testprojekt
  • Testmiljö:Ansvara för ett testsystemutvecklingsprojekt
  • Testspecifikation:Omvandla krav till testfall
  • Testfallsutveckling:Implementera testfall
  • Rapporter och CM:Hantera testdokumentaion för spårbarhet

Typ av test

I huvudsak delar vi in området i verifiering och produktionstest.

Verktyg

Labview                     Teststand                     TestManager

VASS-VB                    DoorsAgilent                Vee

JUnit                           Perl                             ClearCase

Certifieringar

För att kvalitetssäkra vår kompetens certifieras våra konsulter. Exempel på certifieringar: ISTQTB, National Instruments certifieringar

Omicron har 30 års erfarenhet av test och verifiering. För mer info kontakta Mats Lilja, mail mats.lilja[at]omicron.se, tel 08-793 09 21.

Aktuellt