Utbildning

Vi har över 25 års erfarenhet av att hålla utbildning och kurser.

Utbildningarna bedrivs på många olika sätt, som t ex generella kundanpassade kurser och som öppna seminarier.

I samband med våra uppdrag håller vi löpande presentationer under projektets gång för att utbilda dem som berörs av vårt arbete.

Om kundens personal ska sköta underhållet efter projektets slut håller vi en anpassad utbildning vid överlämnandet.

Vi arrangerar även tekniska kurser som inte är knutna till projekt, till exempel inom Linux och kommunikation, vi har experter för de flesta områden inom IS/IT och inbyggda system.

Aktuellt