Värderingar

Omicrons värderingar kan sammanfattas i tre punkter:

  • Kompetens
  • Kvalitet
  • Ansvar

Kompetens: Omicrons konsulter skall tillhöra de bästa inom sitt område. De skall ha en insatt förståelse för kundens problem och djup kunskap om använd teknik. De skall även vara lyhörda och flexibla i sitt arbete för att på bästa sätt kunna uppfylla kundens olika behov och önskemål.

Kvalitet: Omicrons tjänster och åtaganden uppfyller alltid uppställda kvalitetskrav. För Omicrons konsulter finns det en stor glädje i att leverera en tjänst med hög kvalitet.

Ansvar: Ett uppdrag som Omicron åtager sig skall fullföljas. Kundens problem skall alltid sättas i centrum. Det skall även finnas en trygghet i att anlita Omicrons tjänster. Vi ser det som vårt ansvar att kompetens inom utförda uppdrag finns även i framtiden.

Aktuellt