Verksamhet

Omicron är ett privatägt, publikt aktiebolag med huvudkontor i Kista i Stockholm.

Aktuellt