Digitalisering och dataanalys

Att införa digitalisering fullt ut inom företag och offentlig förvaltning innebär stora möjligheter att göra betydligt mer information tillgänglig för analys. Detta ger möjligheter till rationalisering och förbättring av arbetsprocesser. Samtidigt ställer det helt nya krav på IT-systemen.

Vi har kunskap och erfarenhet av att bygga system som hanterar stora datamängder, Big Data. Nya metoder att bygga moderna databaser är nyckelfaktorer för att åstadkomma detta. Vårt stora kunnande inom verksamhetsutveckling gör också att vi kan använda digitalisering effektivt för processutveckling.

Vi bygger informationssystem som hämtar data från olika källsystem och databaser. Vid insamling av data är integration en viktig del. Det handlar om att få olika system att "tala" med varandra.  Data som samlats in bearbetas för att bygga ett Data Warehouse som regelbundet uppdateras för att alltid innehålla aktuell information. Utifrån insamlad data byggs rapporter som ger stöd för analys- och verksamhetsuppföljning. Resultatet är oftast ett webbaserat system.

Affärsanalys, Informationsanalys eller Business Intelligence är en viktig komponent för företags och organisationers uppföljning, mätning och planering. Omicron har stor erfarenhet av Business Intelligence-projekt.

Vi har erfarenhet av en stor mängd databaser till exempel SQL Server, MongoDB, MySQL och MariaDB.

Vi arbetar med plattformar för Business Intelligence såsom Pentaho och Microsoft SSAS, SSRS.


Vill du veta mer? Vår kontaktperson är Kenneth Wrife, kenneth.wrife[at]omicron.se

Aktuellt

Den 12 oktober var vi på D-dagen på KTH, hör av dig om du söker exjobb!

Vi besökte UNIADEN i januari. Håll utkik efter oss på olika mässor och vinn fina priser!