Systemutveckling

Vi arbetar gärna i alla faser inom ett systemutvecklingsprojekt, från verksamhetsanalys och kravspecifikation till driftsättning och förvaltning.

Vi är ett oberoende företag som arbetar i många olika utvecklings- och målmiljöer. Nedan några exempel.

Systemutveckling - Java

Våra konsulter har lång erfarenhet av utveckling i Java. Vi använder oss av tekniker som:

 • SE, EE, FX, ME
 • J2EE, Tomcat, JBoss, WebLogic
 • Spring, Struts, Hibernate, EJB3, AJAX
 • Eclipse, JUnit, Hudson, Maven, Ant

 

Systemutveckling - Elixir

I många av våra projekt finns krav på flexibilitet, samt horisontell och vertikal
skalbarhet - då använder vi Elixir. 

Koncept vi använder i våra lösningar är:

 • Event Store och CQRS för spårbarhet i data och lättare optimeringar för skriv- och läsoperationer
 • BEMIT för underhållningsbara och återanvändningsbara webbkomponenter
 • Microservice
 • Reproducerbara byggen, kontainrar och tester med Nix
 • Adapterlösningar för modulära interface
   

Systemutveckling - Microsoft .Net

Vi har genomfört ett stort antal projekt av många olika slag med olika Microsofttekniker:

 • C#, C++, Visual Basic, C, ASP.Net
 • SQL-server
 • SSIS, SSAS, SSRS
 • WWF, WPF WCF
 • Sharepoint server
 • Office-integration
Aktuellt

Den 12 oktober var vi på D-dagen på KTH, hör av dig om du söker exjobb!

Vi besökte UNIADEN i januari. Håll utkik efter oss på olika mässor och vinn fina priser!