Systemutveckling

Systemutveckling - Java

Omicrons konsulter har lång erfarenhet av utveckling i Java. Vi använder oss av tekniker som:

 • SE, EE, FX, ME
 • J2EE, Tomcat, JBoss, WebLogic
 • Spring, Struts, Hibernate, EJB3, AJAX
 • Eclipse, JUnit, Hudson, Maven, Ant
   

Systemutveckling - Elixir

I många av våra projekt finns krav på flexibilitet, samt horisontell och vertikal
skalbarhet - då använder vi Elixir. 

Koncept vi använder i våra lösningar är:

 • Event Store och CQRS för spårbarhet i data och lättare optimeringar för skriv- och läsoperationer
 • BEMIT för underhållningsbara och återanvändingsbara webbkomponenter
 • Microservice
 • Reproducerbara byggen, kontainrar och tester med Nix
 • Adapterlösningar för modulära interface

   

 

 

Aktuellt