Test och verifiering

Ett projekt kräver allt mer test och verifiering för att säkerställa korrekt funktionalitet vid ny- och vidareutveckling. Vi kan bygga ditt testsystem! 
 

Test och verifiering hårdvara
Produktutveckling av hårdvara kräver omfattande tester både under utvecklingen och senare under produktion för att undvika kostnader orsakade av bristande kvalitet. Eftersom mycket tester sker i slutet av produktutvecklingen, under hård stress för att inte försena produktlanseringen, ställs stora krav på hög automation.
Vår testutvecklingsgrupp har under många år utvecklat högautomatiserade tester, men också väldigt rationell och automatiserad testdokumentation, som är grunden för att kunna göra en säker frisläppning med ordning och reda. Detta är också grunden för att kunna underhålla produkten.

Mjukvarutest, CI och CD
Metoderna för mjukvaruutveckling har under senare år vidareutvecklats kraftigt. Krav ställs på effektiva flöden från kravförändringar, utveckling, test och leverans vilket ställer nya krav på utvecklings- och testmiljöer.
Vi arbetar med att göra dessa miljöer lättarbetade och visuella för att snabbt få överblick. Continuous Integration (CI) och Continuous Delivery (CD) är grunden för att hela tiden kunna underhålla och vidareutveckla system.

Våra roller och ch komptensområden:

  • Testledning: Leda och ansvara för testprojekt
  • Testmiljö: Ansvara för ett testsystemutvecklingsprojekt
  • Testspecifikation: Omvandla krav till testfall
  • Testfallsutveckling: Implementera testfall
  • Rapporter och CM: Hantera testdokumentaion för spårbarhet


Vill du veta mer? Vår kontaktperson är Mats Lilja, mats.lilja[at]omicron.se

Aktuellt

Den 12 oktober var vi på D-dagen på KTH, hör av dig om du söker exjobb!

Vi besökte UNIADEN i januari. Håll utkik efter oss på olika mässor och vinn fina priser!