IT-stöd för verksamhetsutveckling

En stor del av verksamhetsutveckling är att skapa processer för att effektivisera och förbättra ett företags och en organisations verksamhet. Med hjälp av hög teknisk kompetens och lång erfarenhet av olika verksamhetsområden bygger vi IT-lösningar som ger kraftfulla processförbättringar. 

Vi arbetar alltid i nära samarbete med våra kunder för att tillsammans skapa en bättre verksamhet. Vi arbetar ofta med integrationsprojekt där våra systemlösningar blir komplement till redan befintliga system.

Exempel på områden som vi levererat lösningar till:

  • Datainsamling, analys och rapportgenerering
  • Produkt- och releasehantering, CI och CD
  • Kvalitetsuppföljning, analys och åtgärdshantering, driftövervakning
  • Test och verifiering, både mjuk- och hårdvara
  • Kundanpassade lösningsportaler
  • Leveransplanering och kravuppföljning

Vill du veta mer? Vår kontaktperson är Mats Lilja,  mats.lilja[at]omicron.se

Aktuellt

Den 12 oktober var vi på D-dagen på KTH, hör av dig om du söker exjobb!

Vi besökte UNIADEN i januari. Håll utkik efter oss på olika mässor och vinn fina priser!