Inbyggda system och produktutveckling

Vi har lång erfarenhet av utveckling av inbyggda system med fokus på  realtidstillämpningar. Exempel på områden som vi levererat lösningar till:

  • Järnvägstillämpningar
  • Styr- och informationssystem till skogs- och entreprenadmaskiner
  • Militära fordonssystem
  • Medicinsk utrustning
  • Telekom
  • Larmsystem

Vi arbetar med hela processen vid utveckling av nya produkter, från behovsanalys till leverans och underhåll. Ofta ingår utveckling av både hård- och mjukvara, med högt ställda krav på säkerhet, tillgänglighet och tillförlitlighet.

Vi arbetar med hela kretsloppet för utveckling och underhåll av IoT-system. Från utveckling av elektronik och mjukvara, till utveckling av systemen som kopplar upp, samt sparar ned information från de uppkopplade produkterna. Business Intelligence och Big Data är ofta viktiga komponenter för att analysera information från IoT-enheter. Omicrons breda kompetens inom området lyfter produkten till nya höjder.

Standarder är något vi kontinuerligt jobbar mot. Som exempel kan nämnas ISO 13849, ISO 26262 och ISO 13766.
 

Vill du veta mer? Vår kontaktperson är Stefan Kärrlander, stefan.karrlander[at]omicron.se

Aktuellt

Den 12 oktober var vi på D-dagen på KTH, hör av dig om du söker exjobb!

Vi besökte UNIADEN i januari. Håll utkik efter oss på olika mässor och vinn fina priser!