OM OMICRON

Omicron är ett personalägt, publikt aktiebolag som bildades 1981.
Det finns ett aktieägarprogram för anställda.

Företaget delades upp i två dotterbolag under Omicron Development 2018:

Omicron Nord AB i Umeå
Omicron Ceti AB i Stockholm

Våra värderingar sammanfattas i tre punkter:

  • Kompetens
  • Kvalitet
  • Ansvar

Kompetens: Vi tillhör de bästa inom vårt område. Vi har förståelse för kunders problem och djup kunskap om använd teknik. Vi är lyhörda och flexibla så att vi på bästa sätt kan lösa uppgiften.

Kvalitet: Våra tjänster och åtaganden uppfyller alltid ställda kvalitetskrav. Vi värdesätter att leverera med hög kvalitet.

Ansvar: Ett uppdrag som vi åtar oss fullföljs. Vi tar hjälp av varandra och lär oss av varandra för att lösa uppgiften på bästa sätt: nyexad lär sig av seniora anställda och seniora lär sig av nyexade!

Vi jobbar efter devisen: vi har kunskap, vi bryr oss och vi hjälps åt!

Vår miljöpolicy hittar du här.
Vår integritetspolicy hittar du här.

Aktuellt