Våra leveransmodeller

Våra utvecklingsteam är flexibla med utvecklare som har kunskap och erfarenhet inom en rad olika tekniker, branscher och lösningsmetoder. Vi jobbar nära våra kunder och strävar efter att gemensamt ta fram lösningar som passar våra kunders speciella krav och behov.

Ibland jobbar vi med helhetsansvar med egen arbetsledning, ibland är våra konsulter en del av våra kunders team. Vi är gärna med under ett systems hela livslängd - från idé till driftsättning av ett färdigt system, men också därefter med förvaltning, vidraeutveckling och support om så behövs.

Oavsett sker arbetet alltid i nära samarbete och täta avstämningar med våra kunder!

Vi har under våra 40 år i branschen oftast haft konsulter på plats hos våra kunder, men senaste åren har det blivit mer och mer populärt att köpa tjänsten direkt från våra utvecklingsteam på Omicron. Teamen jobbar med flera uppdrag parallellt, fördelarna är flera:

  • Alla våra kunder får tillgång till hela Omicrons samlade kompetens
  • Vi fakturerar bara effektiva timmar
  • Möjlighet att snabbt öka eller minska resurserna för ett visst projekt
  • Backup: Det finns alltid minst två personer som kan varje system som vi utvecklar och underhåller
  • Omicron arbetsleder i nära samverkan med våra kunder

Är du intresserad av våra tjänster och vill veta mer? Hör av dig!
Vår kontaktperson är Karin Wallén, karin.wallen[at]omicron.se

Aktuellt

Den 12 oktober var vi på D-dagen på KTH, hör av dig om du söker exjobb!

Vi besökte UNIADEN i januari. Håll utkik efter oss på olika mässor och vinn fina priser!