Teknik

Java, Linux och Open Source

Här ligger fokus på verktyg och tekniker som används för arkitektur och systemutveckling inom Open Source - som till exempel ärende-, meddelande- och versionshantering, webbramverk samt byggen och percistenshantering.

Alla våra konsulter inom området har bred kunskap om de olika distributioner, standarder, verktyg och licensregler som förekommer inom OSS / FOSS.
 

Microsoft - Verktyg och ramverk

Inom området har Omicron samlat sin kompetens runt utveckling av system baserade på Microsoft-teknik. Våra konsulter har en bred kunskap och förståelse för olika Microsoftverktyg och tekniker. Uppdragen vi utför åt våra kunder bidrar till ständig vidareutveckling för våra medarbetare som har specialiserat inom olika grenar.

 

Test- och Managementverktyg

Omicron har lång erfarenhet av test, verifiering och projektledning. Inom området Test- och Managementverktyg finns denna kompetens samlad. Här arbetar vi bland annat med verktyg för kravhantering, projektledning och test av såväl hårdvara som mjukvara.

Realtid och Elektronik

Här har vi samlat vår kompetens om verktyg och metoder för hårdvarunära programmering och inbyggda system. Företagets gemensamma kunnande täcker även in utvecklingen av hårdvara, såsom digital / analog elektronik, ruggade produkter och kraftelektronik.

Aktuellt