Omicron som personuppgiftsansvarig

Omicron följer svensk och europeisk dataskyddslagstiftning, däribland dataskyddsförordningen (GDPR). Omicron Ceti AB, med organisationsnummer 556211-9627, är registeransvarig för de personuppgifter som Omicron behandlar som personuppgiftsansvarig. 

Om du har frågor angående hur vi på Omicron hanterar personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag eller rättelse av en uppgift går det bra att kontakta oss på gdpr@omicron.se.

Aktuellt